Marketing voor korfbal (sport) verenigingen

Méér mensen en sponsoren bewegen naar uw sportvereniging

Als bestuurders het hebben over ledenwerving of sponsoring zijn  ze eigenlijk bezig met marketing. Marketing betekent inspelen op de behoeftes van de klant en in dit geval het lid of de sponsor.  

Leden- en sponsorwervingsactiviteiten kosten vaak veel tijd van jou als bestuurder en jouw vrijwilligers. De kostbare tijd die u graag maximaal wilt benutten. Het thematraject Marketing voor korfbal (sport)verenigingen kan je daarbij helpen. Tijdens het thematraject helpen wij je onder andere bij de volgende vragen: wat zijn effectieve wervingsactiviteiten om leden en sponsoren te werven? Wat maak jou als vereniging uniek en hoe speel je in op de behoefte van jou (potentiële) leden en sponsoren? Na dit traject heb je meer nieuwe leden of sponsoren. Je bent nog beter in staat leden en sponsoren langer te binden en meer rendement uit jouw acties te halen. 

Doelgroep
Het traject is voor bestuursleden en vrijwilligers van sportverenigingen die het ledenwervings- of sponsorwervingsbeleid binnen hun club vormgeven en uitvoeren. 

Het traject
Het traject ‘Marketing voor korfbal (sport)verenigingen’ bestaat uit vijf trainingsavonden van drie uur. Aan een traject kan worden deelgenomen door minimaal en maximaal 5 verenigingen, waarbij elke vereniging vertegenwoordigd is door 2 a 3 bestuurders. Het traject wordt verzorgd door Rijnhout Sportconsultancy. 

Inhoud
Marketing voor sportverenigingen is erop gericht om een verandering in denkwijze bij bestuurders  en vrijwilligers te realiseren.  Je wordt geholpen middels vijf pijlers. Positioneren, Klantgericht denker, traffic en binding, zichtbaarheid, actieve verkoop

Tijdens de vijf bijeenkomsten komen deze aan de orde: 

 • 1e bijeenkomst: Positionering
  Een goede positionering gaat uit van de unieke waarde van jouw vereniging, de behoefte van de doelgroep en het voordeel dat jouw vereniging heeft  ten opzichte van uw concurrent.
 • 2e bijeenkomst: Klantgericht handelen
  Het is belangrijk om te weten of uw huidige producten aansluiten bij de wensen van uw otentiële leden of sponsoren. De eerste stap is inzicht krijgen in de huidige behoefte van uw leden of sponsoren.
 • 3e bijeenkomst: Vinden en binden van uw leden en sponsoren
  Door goede acties kunt u meer mensen richting uw vereniging trekken.
 • 4e bijeenkomst: Zichtbaarheid en actieve verkoop
  Samen bepalen welke dingen je moet doen om naamsbekendheid op te bouwen en om ervoor te zorgen dat mensen jouw vereniging niet alleen kennen, maar ook echt weten. En via een handige tool leer je meer uit de gesprekken te halen met toekomstige leden en/of sponsoren. 
 • 5e bijeenkomst: Successen delen  

Tijdens het traject worden er templates en middelen uitgereikt die jouw acties bevorderen. Na iedere bijeenkomst ga je met concrete acties naar huis en kan je direct aan de slag. Hierdoor worden de plannen direct in praktijk gebracht en begint het bouwen aan een effectieve wervingscampagne al bij de eerste bijeenkomst.

Flyer voor meer informatie


Kosten

Voor deelname aan het traject geldt een eigen bijdrage van 300,-- per vereniging. Dit betreft per vereniging  zo’n 10% van de totaalkosten. Het KNKV neemt de overige 50% voor haar rekening. Voor deze investering ontvang je ook toegang tot de Marketingtoolkit van Marketing voor Sportverenigingen. In deze Toolkit vind je veel handige voorbeelden en templates om je wervingscampagne te verbeteren.
 
Interesse? 
Wil je met jouw vereniging deelnemen aan dit traject? Meld jouw vereniging en deelnemers dan hier aan. 

Heb je nog vragen? Dan kan je contact opnemen met Barbara Bakker, projectleider Bestuurlijk verenigingskader, via barbara.bakker@knkv.nl