Cursus 'Meer Leden in Kortere Tijd' (MLKT)

De inhoud van de cursus 
De cursus ‘Meer Leden in Kortere Tijd’  (MLKT) biedt de oplossing voor verenigingen die een ijzersterke ledenwerfactie willen! Eén van de conclusies is dat een lange analyse niet doorslaggevend is om tot resultaat te komen. De bekende SWOT-analyses geven misschien wel een goed beeld van het probleem, maar echt tot actie aanzetten doen ze meestal niet. Daarom gaan we bij MLKT na een korte analyse tot actie over.

Tijdens de workshops zetten we daadwerkelijk de stappen op weg naar meer leden. De cursisten werken door middel van een E-Learning platform stap voor stap naar het doel. Tijdens de workshops en op afstand kijkt en denkt de cursusleider mee. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en advisering bij knelpunten.

Het traject
De cursus  ‘Meer Leden in Kortere Tijd’ bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur, elke maand een bijeenkomst. Totaal neemt de cursus vier tot vijf maanden in beslag. Aan een traject kan worden deelgenomen door minimaal zes, maximaal tien verenigingen waarbij elke vereniging vertegenwoordigd is door 3 a 4 enthousiaste vrijwilligers. Het traject wordt verzorgd door een cursusleider van Stichting Sportservice Noord-Holland.

Doelgroep 
De doelgroep van deze cursus zijn enthousiaste vrijwilligers van de korfbalverenigingen die beperkt de tijd hebben om een succesvolle ledenwerfactie te bedenken, voorbereiden, en uit te voeren, met als enige doel meer leden.

Kosten 
Voor deelname aan het traject geldt een eigen bijdrage van 200,-- per vereniging. Dit betreft zo'n 30% van de kosten. Het KNKV neemt de overige 70% voor haar rekening.

Interesse? 
Wil jullie vereniging deelnemen aan dit traject? Meld de vereniging en deelnemers dan hier aan.
Hebben jullie nog vragen? Dan kunnen jullie contact opnemen met Barbara Bakker, projectleider Bestuurlijk verenigingskader, via barbara.bakker@knkv.nl

Ervaringen
Inmiddels hebben tien korfbalverenigingen uit District Noord de cursus ‘Meer Leden in Kortere Tijd’ gevolgd. Hieronder enkele reacties.

Korfbalvereniging Meko’74
‘De cursus ‘Meer Leden in Kortere Tijd’ is een aanrader als je écht werk wil maken van ledenwerving. Voor Meko '74 kwam de cursus precies op het juiste moment. We waren op zoek naar meer spelende recreanten. We kregen praktische handvatten aangereikt. De lesstof wordt gelijk in de praktijk gebracht door het opzetten van een wervingsactie. In ons geval zijn we aangehaakt bij onze reünie: met flyers, een mailing voor oud-leden, ambassadeurs bij de reünie en een postercampagne. Het resultaat overtrof onze verwachtingen ruimschoots: 11 nieuwe leden (en nog enkele in de pijplijn).    

Korfbalvereniging WSS
“Een zeer praktische cursus. Je gaat met andere mensen aan de slag om tot een ledenwerfcampagne te komen. Hierbij krijg je voortdurend feedback van de cursusleider en andere clubs. Bovendien tijdens de 'vertelrondjes' word je weer op nieuwe ideeën gebracht. We hebben we tijdens de duur van MLKT zo'n 12 nieuwe leden in kunnen schrijven”.