Besturen met een visie (Basis)

 Een praktische aanpak om de club te runnen

Thematraject ‘Besturen met een visie’
Hoe verplaatst een effectieve bestuurder zijn focus van het blussen van brandjes en het tevreden stellen van leden en ouders naar effectief en doelmatig besturen? Het KNKV biedt het thematraject ‘Besturen met een Visie' aan, waarin wordt ingegaan op wat clubbestuurders vooral wel en niet zouden moeten doen.

Doelgroep
De doelgroep van het thematraject zijn besturen van de korfbalverenigingen die beperkt de tijd hebben om een beleidsplan samen te stellen of besturen die graag willen veranderen, uitbreiden en ombouwen, waardoor de nodige bestuurlijke besluiten genomen dienen te worden.

Inhoud
Het creëren van duidelijkheid, een goede organisatiestructuur, duidelijke communicatielijnen en een visie zullen ervoor zorgen dat u als bestuurslid grip krijgt op de vereniging en haar toekomst. Tijdens drie bijeenkomsten wordt het volgende behandeld:

  • Wat is besturen eigenlijk?
  • Wat is het onderscheid tussen besturen, managen, uitvoeren?
  • Hoe ziet een effectieve structuur anno 2016 er binnen de sportvereniging uit?
  • Hoe ontwikkel je een visie, een toekomstplan, beleid?
  • Hoe realiseer je beleid in de praktijk? Hoe zorg je voor beweging, voor energie, maar ook voor uitvoeringsdiscipline binnen de club?

De deelnemers krijgen na iedere bijeenkomst huiswerkopdrachten. Hierdoor worden de plannen direct in de praktijk gebracht en begint het bouwen aan de vereniging al bij de eerste bijeenkomst. Daarnaast is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en advisering bij knelpunten.


Het traject
Het traject neemt in totaal ongeveer 2 - 3 maanden in beslag en bestaat uit drie trainingsavonden. Tussen de verschillende avonden hebben deelnemers 3 - 5 weken de tijd om de volgende bijeenkomst voor te bereiden aan de hand van de huiswerkopdrachten. De avonden starten steeds om 19 uur en duren uiterlijk tot 22 uur. Per vereniging ben je welkom met minimaal 2 tot 3 bestuurders. 


Kosten
Voor deelname aan het traject geldt een eigen bijdrage van 200,-- per vereniging. Dit betreft 30% van de kosten. Het KNKV neemt de overige 70% voor haar rekening.

Interesse? 
Wil jullie vereniging deelnemen aan dit traject? Meld de vereniging en deelnemers dan hier aan.  

Hebben jullie nog vragen? Dan kunnen jullie contact opnemen met Barbara Bakker, projectleider Bestuurlijk verenigingskader, via barbara.bakker@knkv.nl

Ervaringen
Van de ruim 500 korfbalverenigingen hebben sinds 2010 inmiddels zo’n 250 verenigingen het traject Besturen met een Visie gevolgd. Hieronder enkele reacties.

"Voor Sperwers heeft het traject Besturen met Visie geholpen om de organisatie en verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo in te richten dat maximale effectiviteit en kwaliteit kan worden gehaald uit de tijd die leden naast het sporten aan de vereniging kunnen en willen besteden” (Sperwers)

“Kennis en ervaring delen met bestuurders van andere verenigingen heeft ons geholpen met het ontwikkelen van de toekomstvisie voor onze vereniging” (Vitesse)

“Besturen met een visie" heeft mij gedwongen bewuster na te denken over het leiden van onze vereniging. Daarnaast heb ik nuttige praktische en bruikbare tips opgedaan vanuit de KNKV en andere deelnemende verenigingen” (KOAG)