Opleidingen

Elke sporter een competente trainer/coach en elke wedstrijd een competente scheidsrechter in een sociaal veilige sportomgeving, gecreëerd door competente (sport)bestuurders. Dat is het uitgangspunt voor de opleidingen van het KNKV.

Hiervan uitgaande wil het KNKV er toe bijdragen dat alle teams getraind en gecoacht worden door gecertificeerde trainers en coaches. Ook zal het KNKV meer en meer aandacht schenken aan het ondersteunen van bestuurders. Want een gericht beleid draagt bij aan een veiliger en sociale omgeving voor de sporters. Competente bestuurders zorgen voor een goed klimaat.

Kwaliteit van kader draagt bij aan het plezierig kunnen sporten, en zorgt ervoor dat sporters zich kunnen ontwikkelen op zijn/haar niveau. Kaderontwikkeling is derhalve een belangrijk item om groei te bewerkstelligen. Groei van het kader draagt bij aan de kwaliteit van de club en draagt bij aan de groei van het ledental.

Een overzicht van de opleidingen en workshops vind je in het menu aan de linkerkant.