Declaratieformulieren opleidingen

U vindt hier de declaratieformulieren, horende bij opleidingen. 
De declaratieformulieren zijn bedoeld voor:

- docenten;
- PVB-beoordelaars scheidsrechter (alle categorieën);
- begeleider cursisten opleiding KNKV-scheidsrechter - KNKV-beoordelaar;
- de DWO.

De algemene afspraken t.a.v. declaratie van het KNKV zijn geldig.

Een korte toelichting op de procedure: 
- Vul eerst het voorblad in;
- Vul vervolgens de getinte velden van de specificatie in;
Bij 'factor': dat staat voor het aantal uren, wedstrijden, etc.
- U kunt het formulier digitaal opsturen, bij voorkeur met een digitale handtekening;
- Het insturen MOET altijd naar de budgethouder van uw district (zie mailadres hieronder) 

Noord:  dwo.noord@gmail.com

Noord West:  dwo.noord-west@knkv.net

Oost:  jasper.keizer@knkv.net

Zuid:  gert.harmsen@hetnet.nl 

Zuid West:  dwozwjohan@gmail.com 


Declaratieformulier arbitrale opleidingen

Declaratieformulier trainersopleidingenVoor de DWO zijn er ook twee declaratieformulieren.
1. Een formulier alleen voor de PVB-beoordelaars bij het examen KT 3.

 Declaratieformulier PVB-beoordelaars KT 3

2. Een formulier alleen voor de vergoeding van kilometers van deelnemers aan een 'algemene' bijeenkomst.

 Declaratieformulier kilometervergoeding