Nieuws van de werkgroep Opleidingen

11 Jan 2018

De afgelopen jaren heeft de Districtswerkgroep Opleidingen (DWO) niet gefunctioneerd, zoals we dat graag hadden gewild. Door diverse omstandigheden heeft het verwerken van vragen/meldingen in de mailbox dwo.noord@gmail.com onvoldoende gewerkt. Onze oprechte excuses daarvoor.

Het districtsbestuur heeft in overleg met de werkgroep besloten de koers van de werkgroep ingrijpend te wijzigen en de werkgroep ook wat bemensing betreft te veranderen.

De werkgroep bestaat sinds 1 januari 2018 uit de volgende leden:

Adde Klaas de Boer, voorzitter, addeklaas@gmail.com, 06-28330133
Sander van Lien, secretaris, sander@vanlien.net, 06-42530301
Wietske Jongbloed, mailboxfunctionaris, dwo.noord@gmail.com, 06-25112671
Wytze Kootstra, Coördinator Trainingsopleidingen, kootstra.oldenhof@kpnmail.nl, 0512-383665
Lars Salomons, Coördinator Arbitrale Opleidingen, lars.salomons@kvhoogkerk.nl, 06-11623970
Dick Brander, Coördinator Arbitrale Opleidingen d-brander@home.nl, 06-25086703
Jelle Brouwer, adviseur, jelle.brouwer11@gmail.com, 06-11804904

De mailbox zal worden beheerd door Wietske Jongbloed, die ook zorg zal dragen dat de binnenkomende berichten snel in handen worden gesteld van de Opleidingscoördinatoren.
Van de mailboxfunctionaris krijgt u tevens kort na uw aanmelding bericht, wie van de coördinatoren wordt belast met de afhandeling van uw vraag of aanmelding.

We vragen alle kandidaten voor arbitrale en trainingsopleidingen zich aan te melden via de website van het KNKV-onderdeel Opleidingen. Hierin is niets veranderd.

Mocht u de website te ingewikkeld vinden en u komt er niet uit dan, belt u dan met één van de leden van de DWO.
Uw aanmeldingen via de website gaan naar het KNKV-bondsbureau en vandaar komen al uw aanmeldingen terecht bij DWO-Noord in de mailbox dwo.noord@gmail.com en wij dragen zorg voor een spoedige afhandeling.

De huidige aanmeldingslijst (met aanmeldingen vanuit 2016 en 2017) zal door ons grondig worden bestudeerd en als er twijfel bestaat over de actualiteit van een inschrijving in het verleden, zal contact met u worden opgenomen om uw aanmelding te verifiëren.

De coördinatoren blijven verantwoordelijk voor de afhandeling van binnenkomende aanmeldingen voor trainersopleidingen en voor arbitrale zaken.
De voorzitter en secretaris zullen zich, na een snelle inwerkperiode, met name bezig gaan houden met de voorlichting en acquisitie van nieuwe cursisten en ook in dit kader kunt u de komende tijd initiatieven van ons verwachten.

We  verwachten dat door de genomen maatregelen de werkgroep weer naar behoren zal functioneren.
U hoort spoedig meer van ons.

Met sportieve groet,
namens de Districtswerkgroep Opleidingen,

Adde Klaas de Boer, voorzitter DWO Noord

 

 Terug naar overzicht