Sport.nl/voorclubs, kennis en ondersteuning voor alle sportclubs

13 Jun 2017
Sport.nl/voorclubs is een plek voor sportclubs met alle praktische sportgenerieke informatie om je club succesvol te runnen.

Je vindt hier actueel nieuws en goede voorbeelden die jou kunnen inspireren om met je vereniging een volgende stap te maken. Onder andere op het gebied van financiën, ledenwerving en ledenbehoud, het werven van vrijwilligers of het genereren van nieuwe inkomsten. Maar ook hoe je als vereniging kunt groeien door gericht in te spelen op de vraag die leeft bij de achterban en de buurt.

Ben jij bestuurder of bepaal je in een andere functie mede het beleid van je vereniging?

Sport.nl/Voorclubs, een samenwerking van 13 bonden, NOC*NSF en Arko Sports Media, wil dus ondersteunen en ontzorgen, maar is er net zo goed om te inspireren. Lees hier ook veel goede voorbeelden uit de praktijk.

 Terug naar overzicht