Indelingen top- en wedstrijdkorfbal

12 Apr 2018
De zaalindelingen voor het seizoen 2018-2019 zijn bekendgemaakt. Hoe komen nou de indelingen van het top- en wedstrijdkorfbal tot stand?

Na afloop van de reguliere competitie worden - onder voorbehoud van eventuele lopende tuchtzaken - de eindstanden opgemaakt, waarna de promotie-/degradatieregeling (PD-regeling) wordt toegepast. Enkele teams degraderen of promoveren direct aan de hand van de behaalde eindrangschikking. Daarnaast zijn er nog enkele beslissingswedstrijden gepland, zoals bijvoorbeeld tussen de nummers 7 in de overgangsklasse waar de verliezers van degraderen. Als al deze beslissingswedstrijden ook zijn afgerond is er bekend welke teams in welke klassen uitkomen.

( Let op: de indelingen vind je hier! )

Verenigingen hebben voor de zaalcompetitie altijd tot 15 maart en voor de veldcompetitie altijd tot 15 mei de mogelijkheid om teams vrijwillig te laten degraderen of af te zien van promotie. De aanvulling van deze betreffende klassen komt dan als volgt tot stand, conform het vermelde onder algemeen in de PD-regeling:

i. handhaving van de (volgende) beste nummer 6 uit deze klasse;
ii. handhaving van de (volgende) beste nummer 7 uit deze klasse;
iii. promotie van de (volgende) beste nummer 2 uit de naast lagere klasse;
iv. handhaving van de (volgende) beste nummer 8 uit deze klasse;
v. promotie van de (volgende) beste nummer 3 uit de naast lagere klasse.

Enige uitzondering hierop is als een nummer 1 afziet van promotie, dan komt de nummer 2 uit dezelfde poule als eerste in aanmerking. Wil die vereniging geen gebruik maken van het promotierecht, dan wordt bovenstaande weer van toepassing.

Het KNKV kan niet zomaar in een willekeurige klasse een team toevoegen, maar is altijd gebonden aan de PD-regeling.

Wildcards
In de eerste klassen bij de A-, B- en C-jeugd zijn er wildcards van toepassing. Altijd 5 per categorie, maar bij terugtrekkingen worden dat er meer, daar is bovenstaande opsomming niet van toepassing. In de overige klassen zijn er geen wildcards.

Uitgangspunten indelingen
Na de toepassing van alle bovenstaande zaken is definitief welk team uitkomt in welke klasse en wordt er gestart met het maken van indelingen. Per klasse zijn daar een aantal uitgangspunten op van toepassing waar een zo ideaal mogelijke mix van gemaakt wordt:

• Verplichte indeling (op basis van de reglementen) van zondagteams bij elkaar
• Koppelingen tussen eerste en tweede teams
• Gelijkmatige verdeling van promovendi en degradanten
• Reisafstanden
• Beperkingen in sporthalbeschikbaarheid 

Op basis van de reglementen zijn we verplicht om zoveel mogelijk zondagteams bij elkaar in te delen. Dat heeft zeker in de hogere klassen behoorlijke reisafstanden tot gevolg. We begrijpen dat dit niet voor iedereen een ideale situatie oplevert. Het aantal zondagteams neemt echter af, waardoor de spreiding groter wordt en daarmee ook de reisafstanden.

Definitieve indeling
Het is ons duidelijk dat onze indelingen nooit tot volle tevredenheid van elke vereniging zullen leiden, maar we proberen wel het ideaalplaatje te benaderen. De indeling die tegelijkertijd met de speelnummers gepubliceerd wordt heeft de status van een definitieve indeling. Verenigingen kunnen hier dus geen bezwaar tegen maken. Wel heeft het KNKV altijd de mogelijkheid om bijvoorbeeld bij terugtrekkingen wijzigingen in de indeling door te voeren.

Vragen?
Met vragen over de indelingen kunnen verenigingen contact opnemen via competitie@knkv.nl 

Foto voorpagina: Anne van Vegchel, korfbalfoto.nlTerug naar overzicht