Studenten Korfbal Commissie

Studentenkorfbal is korfbal voor én door studenten. De Studenten Korfbal Commissie (SKC) is een stafcommissie van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV). De SKC behartigt de belangen van het studentenkorfbal in Nederland en fungeert als tussenperooon tussen het KNKV en de studentenkorfbalverenigingen.

 

De SKC wil het studentenkorfbal graag zoveel mogelijk stimuleren. Dit gebeurt door zelf toernooien te organiseren, zoals het Nederlands Studenten Kampioenschap Korfbal (NSK Korfbal), door aparte regels voor studenten bij het KNKV te verzorgen of door korfbal onder studenten te promoten. Daarnaast wil de SKC studentenkorfballers en hun verenigingen dichterbij elkaar brengen door het organiseren van bijvoorbeeld een besturendag of de toernooibarometer. 

Natuurlijk zijn we hierbij sterk afhankelijk van de diverse studentenkorfbalverenigingen in Nederland, die het studentenkorfbal mogelijk maken. Maar ook als je met een groep studenten bij een gewone vereniging korfbalt, kunnen we misschien iets voor je betekenen. Voor deze groep studenten is het namelijk ook mogelijk om naar de studententoernooien te komen, of (indien men bij dezelfde instelling studeert) mee te doen aan het NSK Korfbal. Je kunt de SKC bereiken via studentenkorfbalcommissie@gmail.com.

SKC 2017/2018

Voorzitter Marie-Louise Hoekman
Secretaris Rob van Zoelen
Penningmeester Robin Wolferink
Commissaris PR Robin Schilling