Toolkit Schoolkorfbal

Vind hier de Toolkit Schoolkorfbal in één pdf-document - handig voor tijdens een vergadering!

Schoolkorfbal is al jarenlang een goede manier om kinderen (én hun ouders!) op een leuke wijze kennis te laten maken met de sport. Een positief gevolg van schoolkorfbal is dat er een grote kans bestaat dat uw vereniging er nieuwe leden aan overhoudt!

Kinderen kunnen tegenwoordig op het gebied van sport en andere vrijetijdsbesteding uit veel leuke dingen kiezen. Daarom moeten we met elkaar extra inspanning verrichten om schoolkorfbal onder de aandacht te houden door er actief mee aan de slag te gaan en te blijven. Daarnaast willen we als KNKV verenigingen helpen om een langdurige relatie op te bouwen met scholen in de omgeving. Het KNKV heeft kennis en middelen om de verenigingen te ondersteunen bij het opzetten en organiseren van schoolkorfbalactiviteiten, waaronder een toolkit.

Schoolkorfbal – een toolkit
Schoolkorfbal is niet nieuw. Door de jaren heen is er een heleboel kennis en ervaring opgedaan. We hebben zoveel mogelijk informatie verzameld, gerangschikt en vervolgens samengebracht in een toolkit schoolkorfbal waar iedereen zijn voordeel mee kan doen. De toolkit bestaat uit een stappenplan, en bevat daarnaast voorbeeldbestanden als een Plan van Aanpak, briefteksten en een draaiboek.

Voor wie is de toolkit?
Zowel verenigingen die nog nooit iets met schoolkorfbal hebben gedaan als verenigingen met de nodige schoolkorfbalervaring kunnen optimaal gebruik maken van de toolkit schoolkorfbal.

- Voor starters
De toolkit helpt verenigingen, die met schoolkorfbal willen beginnen, in 3 stappen op weg. Als schoolkorfbal op een gestructureerde manier wordt opgezet, is de kans op succes het grootst. De toolkit helpt daarbij.

- Voor gevorderden
Ook verenigingen die al jaren schoolkorfbal organiseren, kunnen de toolkit gebruiken om nieuwe ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen.

Hoe werkt de toolkit?
De toolkit bestaat uit een aantal stappen:

• Stap 1: Beginnen met schoolkorfbal

• Stap 2: Uitvoeren van schoolkorfbal

• Stap 3: Vervolg op schoolkorfbal

• Stap 4: Voorbeelden uit de praktijk

Per stap is een uitleg te vinden, zijn er tips opgenomen en zijn er middelen te vinden die je vereniging kan gebruiken. Je kunt de materialen downloaden of bestellen in de korfbalshop. Onder de stap ‘Voorbeelden uit de praktijk’ kan je zien, wat andere verenigingen hebben gedaan en hoe zij dat hebben gedaan. Wil je hier een bijdrage aan leveren? Mail je verhaal dan naar communicatie@knkv.nl.

Interessant onderzoek als voorbereiding op schoolkorfbal
NOC*NSF en 19 sportbonden promoten en ondersteunen samen structurele samenwerking tussen sportverenigingen en scholen met als doel meer kinderen aan het bewegen te krijgen. Naar aanleiding daarvan heeft NOC*NSF aan het Mulier Instituut gevraagd te onderzoeken wat de succesfactoren zijn in de samenwerking tussen sportverenigingen en scholen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn interessant om te lezen in de voorbereiding op schoolkorfbal.

>> Uitkomsten onderzoek (PDF)
>> Samenvatting uitkomsten onderzoek (PDF)

Meer advies
Voor meer advies, overleg en ondersteuning kunnen verenigingen contact opnemen met Leon Simons, projectleider schoolkorfbal.