Schoolkorfbal

Het KNKV heeft al sinds het ontstaan van korfbal een goede relatie met het onderwijs. De meeste  korfbalverenigingen hebben al een samenwerking met één of meerdere scholen. Met het aanbieden van schoolkorfbal worden kinderen in de basisschoolleeftijd gestimuleerd om (meer) te gaan sporten. En voor de verenigingen biedt het mogelijkheden om leden te werven. Met schoolkorfbal maken kinderen kennis met de sport. En kunnen enthousiast geworden leerlingen gestimuleerd worden lid te worden van een korbalvereniging.

Vaak is een schoolkorfbaltoernooi het hoogtepunt, maar worden er meerdere schoolkorfbalactiviteiten georganiseerd. De kennismakingslessen in aanloop naar het schoolkorfbaltoernooi zijn daarvan wel de meest voorkomende. Deze kennismakingslessen vormen een belangrijke basis om korfbal op een flitsende wijze onder de aandacht te brengen bij alle schoolgaande kinderen. Dit doen we met een aantrekkelijke, laagdrempelige en dynamische vorm van korfbal, die zorgt voor speelplezier en succesbeleving bij de doelgroep. 4Korfbal is zo’n vorm. Deze vorm van korfbal is eenvoudig te begrijpen en door gymdocenten makkelijk in te zetten tijdens de gymles en over te brengen aan hun klas.

Bij alle activiteiten is kwaliteit en een goede follow-up van groot belang voor een succesvol effect van deze activiteit!

Het KNKV heeft kennis en middelen om de verenigingen te ondersteunen bij het opzetten en organiseren van schoolkorfbalactiviteiten, waaronder een toolkit.
(Voor een pdf-versie van de Toolkit Schoolkorfbal, klik hier).

Kennismakingslessen
Sinds het ontstaan van het korfbal in 1903 is er een verbinding tussen de scholen en korfbal. Was het vroeger normaal dat leerlingen kennis maakten met korfbal tijdens het gymuur, nu is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Het KNKV heeft dan ook als één van haar speerpunten van beleid “Korfbal in het bewegingsonderwijs”.

Wat zijn de belangrijkste overwegingen om het schoolkorfbal te stimuleren:

  • Leerlingen kennis laten maken met korfbal en ze te enthousiasmeren voor korfbal.
  • Het aanbieden van uitdagende en leuke lessen korfbal, zodat het imago van korfbal verbeterd wordt.
  • Voorbeeldlessen van de partners van het KNKV helpen de (vak)leerkrachten en trainers van verenigingen om korfbal op een leuke manier aan te bieden.
  • Het werven van leden door te laten ervaren dat korfbal een aantrekkelijke sport is.

 Welke activiteiten verricht het KNKV in dit verband:

  • Het KNKV verzorgt clinics voor groepen (vak)-leerkrachten (o.a. in samenwerking met de KVLO).
  • Het KNKV heeft een toolkit samengesteld die helpt bij de opzet en uitvoering van schoolkorfbal.
  • Het KNKV deelt zijn ervaringen met andere sportbonden, gemeenten en sportraden.

Ter ondersteuning van de (vak)leerkrachten en trainers van clubs werkt het KNKV nauw samen met de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Zo zijn er mappen met leskaarten ontwikkeld, die zeer geschikt zijn om korfbal te introduceren aan leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Deze mappen zijn te bestellen bij Korfbaltotaal

Sporten Samen Regelen
Sporten Samen Regelen is een nieuwe ontwikkeling en biedt sportbonden, opleidingen en verenigingen de mogelijkheid om een kwalitatief hoogstaand sportaanbod te creëren, met als doel een passend aanbod voor het onderwijs te realiseren, de kwaliteit van de verenigingstrainingen te verhogen en opleidingen te ondersteunen. Door gebruik te maken van een gezamenlijk platform kan specifieke kennis met elkaar worden gedeeld. Daarnaast staat in het concept Samen Regelen centraal.

Op de website Sporten Samen Regelen staan ook digitale oefenvormen voor schoolkorfbal. Klik hier om naar de website van Sporten Samen Regelen te gaan. 

Olympic Moves voor het Voortgezet Onderwijs
Om meer middelbare scholen samen (meer) te laten sporten, zijn de KVLO (Koninklijke Vereniging leraren Lichamelijke Opvoeding), NOC*NSF en diverse sponsoren in 2003 gestart met de Mission Olympic. Twee jaar geleden is de naamswijziging naar “Olympic Moves”  doorgevoerd.

Deze schoolcompetitie is de laatste jaren uitgegroeid tot de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Het is een jaarlijkse competitie tussen scholen uit het voortgezet onderwijs, waarbij scholieren elkaar eerst regionaal en daarna nationaal uitdagen om het nationale kampioenschap voor scholen in de desbetreffende tak van sport.

Het doel van Olympic Moves is om jongeren tussen de 12 en 19 jaar binnen de schoolomgeving kennis te laten maken met diverse vormen van sport en het plezier van samen sporten te laten beleven. Er doen inmiddels ruim 300 middelbare scholen mee, wat bijna de helft van alle scholen in Nederland is.

In 2016 vinden de Olympic Moves plaats op 10 juni 2016.

Meer informatie over de Olympic Moves  vindt u op: www.olympicmoves.nl Heb je nog vragen? Neem contact op met Dolf Nijbroek, Korfbalconsulent KNKV

Vragen over schoolkorfbal? Neem  contact op met Leon Simons, projectleider schoolkorfbal.