Uitkomsten enquête 4Korfbal

Eind 2014 en begin 2015 is een enquête over 4Korfbal uitgevoerd. De enquête stond in teken van de wijzigingen die zijn doorgevoerd bij jeugdkorfbal in de E en F-categorie. 1396 personen hebben de enquête ingevuld waaronder scheidsrechters, trainers/coaches, ouders (met kinderen), TC-leden en andere geïnteresseerden.

Buro7 heeft na het opstellen van de enquête de uitkomsten verwerkt in een samenvatting. Deze is in week 13 verstuurd naar alle korfbalverenigingen. Buro7 is het onafhankelijk onderzoeksbureau dat dit onderzoek voor het KNKV heeft uitgevoerd.

Vanuit het KNKV is bij de samenvatting een begeleidend schrijven toegevoegd waarin de maatregelen zijn te lezen die worden genomen in het seizoen 2015-2016.