Sport Intelligence helpt verenigingen verder

In samenwerking met SAMR heeft het KNKV de huidige korfbalcommunity afgezet tegen de huidige sportgemeenschap in Nederland. 

Daaruit zijn tal van inzichten naar boven gekomen waarop het KNKV haar beleid de komende jaren wil voeren en toetsen. Deze inzichten zijn besproken met de verschillende districtsbesturen en het KNKV heeft voor de verenigingen een tool beschikbaar die op lokaal - en verenigingsniveau kan inzoomen op de verschillende gegevens (de big data).

In de eerste plaats is inzicht verkregen in de verschillende 'typen' korfballers die onze korfbalgemeenschap kenmerkt. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de zogenaamde "look-a-likes" per regio en zijn "blind spots" meer zichtbaar geworden. Ook de wijze van communicatie met de verschillende typen korfballers geeft verhelderende inzichten. Hoe pak ik de promotie in mijn regio aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Deze communicatie toolkit geeft tips en tricks en helpt het KNKV en verenigingen met het definiëren van de boodschappen via de juiste kanalen. 

Alles bij elkaar geeft het onderzoek en de resultaten het KNKV en de verenigingen veel inzicht in de kansen (en bedreigingen). Verenigingen die interesse hebben in meer lokale inzichten kunnen contact opnemen met het KNKV

Voor alle vragen: stuur een e-mail naar onze accountmanager Ingrid Sijstermans . Zij kan de verenigingen voorzien van de juiste informatie.