Innovatiefonds KNKV

Het bondsbestuur van het KNKV stelt een bedrag van €100.000,- beschikbaar voor de twee hoofdambities van het KNKV: korfbal naar olympisch niveau én zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal. Het bedrag komt uit het innovatiefonds, dat is bedoeld voor verenigingen met innovatieve initiatieven. Het initiatief dient een extra impuls te geven aan het binden en behouden van korfballers bij de verenigingen.

"Ik hoor zoveel mooie ideeën vanuit verenigingen, daar geven we via het innovatiefonds nu ruimte voor." - Bondsvoorzitter Rob Meijer

De vereniging staat centraal, want hier komen sporters, trainers, ouders en overige betrokkenen bij elkaar om te vertoeven. Daarmee heeft de vereniging belangrijke maatschappelijke waarden: plezier én sociale verbinding.

Heeft een vereniging (of een samenwerking van verenigingen) een innoverend plan, dan kan deze vereniging een aanvraag indienen bij het KNKV. Het initiatiefplan dient ingediend te worden vóór 14 mei 2018 om 12.00 uur en de pitch vindt plaats op 26 juni 2018.

Laat je idee horen!
Heb jij (eventueel in samenwerking met andere partijen) een leuk idee? Geef dat dan door aan het KNKV! Doe dit door een aanvraag voor het innovatiefonds in te dienen.

Aanvraag
Het initiatiefplan dient vóór 14 mei 2018 (12.00 uur) ingediend te worden op innovatiefonds@knkv.nl. Kies de vorm - rapport, video, etcetera - die bij jouw vereniging past! Hieronder de vragen waarop het plan antwoord dient te geven:

1. Wat is de titel van het project?
2. Wie is de contactpersoon van dit project en om welke vereniging gaat het?
3. Doet u deze aanvraag samen met (een) andere organisatie(s)? 
• Ja, namelijk:
• Nee
4. Welk activiteit/dienst gaat u opleveren? 
5. Wat is de doelgroep van dit activiteit/dienst? 
6. Wat is de essentie van het project?
7. Wat is de indicatie van de projectkosten over de totale looptijd? Wat is het geschatte aan te vragen bedrag en wat de eigen bijdrage?
Totale kosten * Bedrag aanvraag * Eigen bijdrage *
8. Wat is het te verwachten financiële en inhoudelijke rendement op korte/lange termijn? 
9. Hoe wordt het project gedeeld - vooraf, tijdens en na afloop van het project - met anderen binnen de korfbalcommunity? (Hoe maak je je activiteiten zichtbaar?)
10. Hoe wordt het project tussentijds geëvalueerd en hoe ziet de eindevaluatie eruit?

Toekenning
Het initiatiefplan dient via een pitch te worden toegelicht. Op basis van het ingediende plan kan een gedeeltelijke of volledige toekenning van het aangevraagde bedrag plaatsvinden. De aanvrager geeft inzicht in de te realiseren acties, die leiden tot het gewenste resultaat, met een financiële onderbouwing. Bij afwijzing wordt door het KNKV gekeken of het initiatief op andere wijze ondersteund kan worden.

Planning

Wat?

Eerste halfjaar

Tweede halfjaar

Openstelling innovatie-initiatieven

Half maart

Begin september

Indienen innovatieplan

Half maart -  half mei

Begin oktober

Pre-advies beoordelingscommissie

Eind mei

Eind oktober

Pitch aanvrager

Eind juni

Begin november

Advies beoordelingscommissie richting Bondsbestuur en Directie KNKV

Eind juni

Eind november

Besluitvorming en informeren aanvragers

Half juli

Begin december

We zien de initiatieven graag tegemoet!