Arbitrage

Eventuele sancties worden altijd opgelegd aan de vereniging waarvoor de scheidsrechter of beoordelaar heeft aangegeven zijn wedstrijd(en) te laten meetellen. Dit wordt ook wel de VSL-levering genoemd, wat staat voor Verplichte Scheidsrechters Levering.
Voor studentenverenigingen geldt een uitzonderingsregeling op enkele punten van de Rompregeling Arbitrage. Zie hiervoor het Bestuursbesluit “Uitzonderingsregeling Rompregeling Arbitrage voor studentenverenigingen”.

De boete (malus) voor een te weinig gefloten wedstrijd bedraagt 5 rekeneenheden.

De boete (malus) bedraagt 15 rekeneenheden wanneer een scheidsrechter niet komt opdagen. Een rekeneenheid voor het kalenderjaar 2017 bedraagt € 5,95. Het totaalbedrag per wedstrijd komt uit op (15 rekeneenheden x € 5,95 =) € 89,25.

De bonus voor een extra gefloten wedstrijd bedraagt 4 rekeneenheden met ingang van het seizoen 2014-2015.
Alle klassen in het wedstrijdkorfbal.

Een scheidsrechter of beoordelaar kan per wedstrijd in het official portaal aangeven voor welke vereniging de wedstrijd moet meetellen.

Ja dit kan via de verenigingsaanwijzing. Voor deze aanwijzing ontvang je enkele weken voor de betreffende speelronde de mogelijkheid om in te schrijven tot uiterlijk 14 dagen voor de betreffende speelronde.

In eerste instantie worden alle wedstrijden voorzien met de beschikbare KNKV-scheidsrechters. Wanneer geen KNKV-scheidsrechters meer beschikbaar zijn, worden de openstaande wedstrijden op verenigingsnaam aangewezen. Het kan gebeuren dat op het laatste moment een KNKV-scheidsrechter zich afmeldt. Wanneer op dat moment geen KNKV-scheidsrechters meer beschikbaar zijn, zal de wedstrijd aan een vereniging worden toegewezen.
Dit dient te gebeuren voor aanvang van het seizoen, doch uiterlijk voor 1 september van ieder jaar.
Het aantal te fluiten wedstrijden wordt bepaald aan de hand van de teamindeling van een vereniging. Alle thuiswedstrijden samen, die de teams spelen die uitkomen in de neutrale klassen van het wedstrijdkorfbal, vormen het totaal aantal te fluiten wedstrijden. In klassen waar met een assistent gewerkt wordt, tellen deze wedstrijden dubbel. In de volgende klassen is er een assistent-scheidsrechter: KL/RKL/EK/REK/HK/RHK/OK. Achteraf wordt er correctie toegepast op de verplichting als er geen assistent is geweest. De totale arbitrageverplichting voor een vereniging kan berekend worden door de uitkomst zoals hierboven beschreven te vermenigvuldigen met de factor 1,25
Een verenigingsverplichting kan niet worden gewijzigd of afgezegd. Het is dus de verplichting van de aangewezen vereniging om voor een gediplomeerde scheidsrechter te zorgen.