Partners

 

Erima is de kledingsupplier voor de districtsteams en de scheidsrechters van het KNKV. De Korfbal League scheidsrechters waren de eersten die in de mooie Erima kleding de velden betraden. Ook alle andere gediplomeerde scheidsrecters krijgen van het KNKV hun Erima scheidsrechters pakket. Sinds 2010 mogen niet alleen de scheidsrechters, maar ook de talententeams van elk district van het KNKV eens per 5 jaar nieuwe kleding bestellen bij Erima in hun eigen distictskleuren. Erima kleding is altijd zeer lang naleverbaar, zodat ook de clubs graag bij Erima hun clubkleding bestellen. GET TOGETHER AND WIN is de slogan van Erima en straalt uit waar Erima voor staat, mooie teamwear voor iedereen die sport en wil winnen. 
 

Korfbaltotaal is dé webshop van het KNKV en partner op het gebied van alle korfbal gerelateerde sportartikelen. Hier kunnen alle korfballers terecht voor kleding, schoeisel, ballen, korfbalmaterialen en KNKV promotieartikelen.
 

LottoLotto is de grootste financierder van de sport in Nederland. Lotto neemt een aparte status in ten opzichte van alle andere sponsors, omdat geen ander bedrijf zoveel bijdraagt aan de sport. Het KNKV ontvangt de gelden van de Lotto via NOC*NSF op basis van haar status en het aantal leden. Jaarlijks ontvangt de Nederlandse sport zo'n 50 miljoen euro die onder de diverse sportbonden verdeeld wordt. Het KNKV ontvangt hiervan meer dan 600.000 euro. 
Jupiler is sinds september 2015 partner van het KNKV. Naast het KNKV profiteren ook alle korfbalclubs van deze overeenkomst. Scherpe tarieven, leuk acties en een passende tapinstallatie voor ieder volume, stellen elke vereniging in Nederland - klein of groot - in staat om een vers getapt biertje te serveren.


Dé Leasemaatschappij is partner van het KNKV. Voor de korfbalclubs in Nederland biedt Dé Leasemaatschappij het Clubleaseconcept aan. Korfbal is topsport en dat ziet partner Dé Leasemaatschappij. Dé Leasemaatschappij faciliteert, in samenwerking met Opel Nederland, het KNKV en haar medewerkers op het gebied van automobiliteit. Van en voor ondernemers.. Dé Leasemaatschappij.

Opel Nederland is partner van het KNKV. In samenwerking met Dé Leasemaatschappij faciliteert Opel Nederland het KNKV en haar medewerkers op het gebied van automobiliteit. Waar het KNKV en haar leden leven voor de korfbalsport, staat bij Opel de uitdrukking "Wir Leben Autos" centraal.