RvW 4.17 Bestuursbesluit verplichtingen ontvangende ploeg voor aanvang van de wedstrijd

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 24 augustus 2015 op grond van het bepaalde in § 3.3a en 3.5 van de officiële Spelregels de volgende regeling inzake de verplichtingen van de ontvangende ploeg voor aanvang van de wedstrijd vastgesteld.

1. De ontvangende ploeg kiest het vak, waarin zij de eerste helft gaat aanvallen.

2. De ontvangende ploeg deelt vervolgens haar spelers in, waarna de bezoekende ploeg haar
opstelling regelt.
In de Kklassen genoemd in artikel 1 van bestuursbesluit 4.27 wordt overeenkomstig de vooraf ingediende opstelling opgesteld. Deze opstelling dient uiterlijk 20 minuten voor aanvang ter beschikking van de juryvoorzitter en/of scheidsrechter te worden gesteld. Nadat beide formulieren zijn ingediend, kunnen beide ploegen elkaars opstelling inzien.

3. Wanneer van een ontvangende ploeg geen sprake is bepaalt het lot wie als zodanig wordt
beschouwd.

4. Bij aanvang van de eerste helft vindt de uitworp plaats door de ontvangende ploeg. In de tweede helft
vindt de uitworp plaats door de ploeg, die in de eerste helft de uitworp niet heeft genomen.

5. Dit besluit is niet van toepassing op beslissingswedstrijden op grond van artikel 13 lid 5 van het
reglement van wedstrijden.

6. Dit besluit treedt in werking op 25 augustus 2015.