RvW 4.16 Bestuursbesluit time-out

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 27 juni 2016 de volgende richtlijnen als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het reglement van wedstrijden vastgesteld ten aanzien van de toepassing van de spelregel inzake de time-out. Daarnaast heeft het Bondsbestuur conform de spelregels paragraaf 3.1. de wedstrijdduur voor zaalkorfbal vastgesteld en voorziet daarmede in het bij de spelregels aangehaalde wedstrijdreglement.

1.

De spelregel inzake de time-out, zoals is vastgelegd in paragraaf 3.1b van de officiële spelregels:

a. Voor de veldkorfbalcompetitie is dit bestuursbesluit van toepassing voor ploegen die uitkomen in de ere- en reserve ereklasse, hoofd- en reservehoofdklasse, overgangs- en reserve overgangsklasse senioren, de hoofdklasse A- en B-jeugd en de overgangsklasse A-jeugd voor gemengde ploegen alsmede alle klassen in het wedstrijdkorfbal voor damesploegen.

Voor de zaalkorfbalcompetitie is dit bestuursbesluit van toepassing voor ploegen die uitkomen in de klassen genoemd in artikel 1 van bestuursbesluit 4.27, en de reserve overgangsklasse senioren voor gemengde ploegen alsmede alle klassen in het wedstrijdkorfbal voor damesploegen.  

b. Per ploeg zijn, per wedstrijd, twee time-outs toegestaan.

2.

Bij bijzondere wedstrijden of wedstrijdreeksen, als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van het reglement van wedstrijden, bepaalt de organiserende instantie of de bepalingen van paragraaf 3.1b van de officiële spelregels van toepassing zijn.

3.

De wedstrijdduur voor zaalkorfbal voor senioren bedraagt 2 x 30 minuten met ten hoogste 10 minuten rust. In de Korfbal League bedraagt de rust ten hoogste 15 minuten.

4.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2016.