RvW 4.23 Bestuursbesluit Competitie leidraad

Deze leidraad bevat tekst en uitleg over diverse reglement zaken welke haar borging vinden in met name het Reglement van Wedstrijden (RvW), en richtlijnen zoals genoemd in artikel 1 van het Reglement van Wedstrijden. Dit bestuursbesluit is vastgesteld door het Bondsbestuur op 12 juni 2017.  Ingangsdatum van dit bestuursbesluit is 1 augustus 2017.

Inhoudsopgave Leidraad (klik op de oranje link om het betreffende hoofdstuk te lezen)

Hoofdstuk 1:
Begrippen en organisatie

1.1 Organisatie
1.2 Boetes en sancties
1.3 Bondsbureau
Bijlagen  
1a. Grenzen productgroepen KNKV
1b. Spelbepalingen
   

Hoofdstuk 2:
Accommodaties

2.1 Terreinen
2.1.1 Beschikbaarheid terreinen
2.1.2 Uitwijken naar een afwijkend type terrein
2.2 Sporthallen
2.2.1 Inhuur
2.2.2 Verzoeken met betrekking tot (tegen)nummering
2.2.3 Bloktijden
2.2.4 Tijdstip van inhuur en spreiding over het seizoen
2.2.5 Opgave beschikbare sporthaluren
2.2.6 Aanvullende inhuur tijdens planningsperiode
2.2.7 Verrekening zaalhuur en leegstand
2.2.8 Richtlijnen voor de wedstrijdcommissarissen
Bijlagen  
2a. Richtlijnen voor wedstrijdcommissarissen veld en zaal
   

Hoofdstuk 3:
Leden

3.1 Speelgerechtigdheid
3.2 Overschrijvingen
3.3 Structurele dispensaties
3.4 Incidentele dispensaties
3.5 Ploegopgaven
3.6 Vrijwillige en verplichte wijzigingen
3.7 Uitkomen (invallen) in wedstrijden van de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie
3.8 Uitkomen (invallen) in wedstrijden van de breedtekorfbalcompetitie
3.9 Verhouding jongens/meisjes en omgekeerd 
Bijlagen  
3a. Dispensatiebeleid breedtekorfbal
   

Hoofdstuk 4:
Indelingen

4.1 Opgave aantal deelnemende teams
4.2 Promotie- en degradatieregelingen
4.3 Het aanvragen van wildcards
4.4 Indelen in het breedtekorfbal
4.5 Terugtrekken van teams
4.6 Aanpassing indeling wedstrijdkorfbal na publicatie 
   

Hoofdstuk 5:
Programmering

5.1 Competitieschema
5.2 Speelschema
5.3 Verzoeken met betrekking tot (tegen)nummering
5.4 Vrijstelling en uitstel van wedstrijden
5.5 Wijziging van speeldatum en aanvangsuur van wedstrijden
5.6 Standaard aanvangstijden
5.7 Uitwijk bij onvoldoende (kunstgras)veldbeschikking
5.8 Beslissingswedstrijden
5.9 Inhalen, uit- of overspelen van wedstrijden
Bijlagen  
5a. Richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling en uitstel van wedstrijden
   

Hoofdstuk 6:
Wedstrijden

6.1 Wedstrijdformulieren
6.2 Controle spelerskaarten
6.3 Uitslagenmelding
6.4 Niet gespeelde wedstrijden
6.5 Inhuren voor niet gespeelde wedstrijden