Begrippen en organisatie

De competitie is verdeeld over 3 productgroepen, namelijk top-, wedstrijd-, en breedtekorfbal. Daarnaast kennen we gemengd en dameskorfbal.

1.1 Organisatie

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de competities genoemd in deze leidraad ligt, conform het RvW, bij het bondsbestuur. Het bondsbestuur heeft de uitvoering gedelegeerd aan het bondsbureau.

1.2 Boetes en sancties

Uit deze leidraad blijkt wel dat de verenigingen veel administratieve handelingen moeten doen om de diverse competities vlotjes te laten verlopen. Om bepaalde zaken op tijd gereed te hebben is het noodzakelijk "deadlines" te stellen. Overschrijding van deze uiterste data van inzending heeft meestal tot gevolg dat er boetes kunnen worden opgelegd of dat er andere sancties kunnen worden opgelegd. Reglementair is vastgelegd voor welke overtredingen boetes kunnen worden opgelegd en hoe hoog deze boetes zijn.

Alle boetes worden uitgedrukt in een hoeveelheid rekeneenheden: een rekeneenheid is een vast bedrag dat jaarlijks op de Bondsraad wordt vastgesteld.

1.3 Bondsbureau
Op het bondsbureau is de afdeling competitie ingericht, waar beroepskrachten de competitie in goede banen leiden. Elk district heeft een eigen contactpersoon, maar ook in het breedtekorfbal worden de teams steeds meer landelijk (los van districtsgrenzen) ingedeeld.

Gemengde competitie:
Top- en Wedstrijdkorfbal: Remco Winter
Breedtekorfbal:
District Noord: Fred Brandsen
District Noord-West: geen vast aanspreekpunt, communicatie via competitie@knkv.nl
District Oost: Harry Schoppers
District Zuid, Zuid-West en dameskorfbal: Pascal van Tetering

Voor algemene vragen op het gebied van competitie kunt u zich ook wenden tot competitie@knkv.nl, voor scheidsrechters tot scheidsrechters@knkv.nl en tot slot voor tuchtzaken naar tuchtcommissie@knkv.nl.


Bijlage 1A: Grenzen en productgroepen

  Topkorfbal Wedstrijdkorfbal Breedtekorfbal
Gemengd      
Senioren (res) Korfbal League
(res) Ereklasse
(res) Hoofdklasse
(res) Overgangsklasse
(res) 1e t/m 4e klasse 
één niveau
A-jeugd Hoofdklasse

Overgangklasse
1e en 2e klasse 

één niveau
BC-jeugd   Hoofdklasse
1e en 2e klasse 
één niveau
D-jeugd    Hoofdklasse één niveau
EF-jeugd      alles
Midweek/G-korfbal     alles 
       
Dames      
Senioren   (res) Topklasse
(res) Hoofdklasse
(res) Overgangsklasse
(res) 1e en 2e klasse 
één niveau
A-jeugd   Hoofdklasse
1e klasse 
één niveau
BCD-jeugd   Hoofdklasse één niveau
EF-jeugd     één niveau
Midweek/G-korfbal     alles

Minimaal aantal wedstrijden per deel van de veldcompetitie is 5, en voor de zaalcompetitie 10 wedstrijden.


Bijlage 1B: Spelbepalingen

Klik hier voor de meest actuele versie van de spelbepalingen. In de spelbepalingen vindt u onder meer het schema met verschillende leeftijdscategorien en onder andere de wedstrijdduur, balmaat, veldafmetingen enzovoort.