Je vereniging 'Arbitrageproof'

Een korfbalvereniging wil graag uitstralen waar het voor staat.

Met de certificering 'Arbitrageproof' wil het KNKV haar verenigingen bewust maken en helpen in thema’s als (sociale) veiligheid, sportiviteit en respect, als onderdeel van het gedachtengoed Korfbal Zichtbaar Sportief. Samen met de verenigingen wil het KNKV zorgen voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie.
Je ziet dat in de arbitrage de verdeling man/vrouw bij het korfbal behoorlijk schreef loopt en geen goede afspiegeling is van de man/vrouw-verdeling bij de (volwassen) korfballers. Daarom zijn we aangehaakt bij  de gezamenlijke campagne 'Meer vrouwelijke bondsscheidsrechters in de sport'

Om in aanmerking te komen voor de certificering 'Arbitrageproof' wordt verenigingen gevraagd om een arbitragebeleidsplan op te stellen en in te bedden binnen de vereniging.
Dit houdt in dat:

 • Het verenigingsbestuur een portefeuillehouder Arbitrage heeft;
 • Jaarlijks diverse arbitrageopleidingen worden geïnitieerd en georganiseerd met de daarbij behorende financiële middelen;
 • Er een proactief beleid is om alle leden boven de 15 jaar spelregelkennis te laten opdoen, waarbij de mogelijkheid is om dit te doen via de website www.Korfbalmasterz.nl;
 • De 10 gouden regels en de gedragsregels actief onder de aandacht worden gebracht en er naar gehandeld wordt;
 • Er voldoende gecertificeerde officials zijn om alle wedstrijden op ieder niveau te leiden;
 • Jaarlijks bijscholingsavonden worden georganiseerd om zowel spelende leden als ouders van (jeugd)leden kennis over te brengen over de korfbal(spel)regels;
 • Er een periodieke tevredenheidheidsmeting plaatsvindt onder alle scheidsrechters binnen de vereniging.

 Wat levert het op?

 • Arbitrage wordt onderdeel van het verenigingsbeleid en daarmee onlosmakelijk verbonden aan het spelen van korfbal;
 • Verandering van de cultuur waarbinnen gekorfbald wordt;
 • Betere kennis van de spelregels;
 • Beter inzicht van verenigingen op dit onderdeel;
 • Grotere betrokkenheid binnen de verenigingen. 

Met welk middel? Een Arbitrageproof Toolkit.
De Arbitrageproof Toolkit is een hulpmiddel voor verenigingen en in te zetten om de vereniging nog sterker en veiliger te maken, zodat met meer plezier wordt gekorfbald. Het biedt handvatten om met het thema 'Arbitrageproof' aan de slag te gaan binnen de vereniging.

Wil je jouw vereniging ook Arbitrageproof maken en wil je daarover meer informatie? Neem dan contact op met de projectmedewerker verenigingsarbitrage.