Korfbal Zichtbaar Sportief

Korfbal Zichtbaar SportiefSport levert prachtige momenten op en het is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.
Een veilig sportklimaat binnen het korfbal betekent dat de korfbalvereniging wordt gezien als het tweede thuis voor haar leden. Een plek waar jong en oud onbezorgd sporten en elkaar ontmoeten. Een plek waar het voor iedereen duidelijk is hoe we met elkaar omgaan, sprake is van sociale controle en de taken en verantwoordelijkheden goed verdeeld zijn, waarop eenieder aangesproken kan worden.

Het creëren van een sportief en veilig sportklimaat begint met de bewustwording van het eigen gedrag op en rond het veld. Vervolgens kunnen we zowel binnen de vereniging als daarbuiten werken aan verbeteringen om een veiliger sportklimaat te realiseren. Deze bewustwording wordt vanuit het KNKV gestimuleerd middels het project Korfbal Zichtbaar Sportief, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van onze sport. In het korfbal zijn relatief weinig excessen bekend. We leggen dan ook de nadruk vooral op de intrinsieke waarde van korfbal en dragen dat uit. Korfbal is sportief en fair en dat laten we graag zien.

 

 

Er worden verenigingen diverse handvatten en hulpmiddelen geboden om dit gedachtengoed binnen de vereniging te borgen en kader hierin te faciliteren en op te leiden. Op de site van Sportplezier vind je alle informatie zoals:

 • Online spel voor sportbestuurders: online spel waarbij je als bestuur reageert op tien veelvoorkomende dilemma's in jouw sport. Je ontvangt wekelijks op dezelfde dag het 'Dilemma van de Week'.
 • Sportplezier heeft ook een inspirerend boekje uitgegeven voor opvoeders thuis, op school en in de sport, met de naam 'Sportplezier! 5 inzichten over Sportplezier en opvoeden'. Jouw vereniging kan dat boekje bestellen, zie hier voor meer informatie.
 • Wat te doen bij seksuele intimidatie op de vereniging? Klik hier voor info.
 • Richtlijnen voor een verenigingsbeleidsplan Arbitrage: klik hier door.
 • Diverse scholingsmodules voor trainers, coaches en begeleiders:
  - Het coachen en trainen van 6-12 jarigen
  - Het coachen en trainen van pubers
  - Preventie seksuele intimidatie
  - Autisme in de sport 
  - Er is meer te winnen: coachen op sociaal gedrag
 • Ook de invloed van verenigingsbestuurders strekt tot in alle geledingen binnen de club. Hoe beter bestuurders zich bewust zijn van hun specifieke rol binnen de vereniging op het gebied van weerbaarheid, proces, beleid, communicatie en de invulling van hun voorbeeldfunctie, des te effectiever kan worden gewerkt aan een plezierige, sportieve sfeer binnen de vereniging.

 

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom gaan we er samen met verenigingen voor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Het programma wordt ondersteund door het ministerie van VWS. Wil je meer lezen over het project 'Samen naar een veiliger sportklimaat', dan kun je terecht op de website.