Nieuw registratieproces zorgt voor goede en veilige korfbalvelden in Nederland

De algemene kwaliteit en zorgvuldigheid van de aanleg van sportvloeren en -accommodaties in Nederland staan op een hoog niveau. Vanuit NOC*NSF en bonden, maar ook vanuit alle andere betrokkenen als gemeenten, verenigingen en marktpartijen wordt continu veel energie gestoken in goede samenwerking op dit gebied om zo het hoge kwaliteitsniveau vast te houden. Dit NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem waarborgt dus ook bij de aanleg en renovatie van korfbalvelden de minimale kwaliteit en veiligheid. En om het gehele kwaliteitszorgsysteem in stand te houden en te verbeteren, geldt sinds maart 2017 voor aanleg, verbouwing en renovatie van alle gecertificeerde sportvloeren en -accommodaties een nieuw registratie- en beoordelingsproces.

Besturen van korfbalverenigingen worden niet altijd geconfronteerd met de keuring en certificering van nieuwe korfbalvelden. Renovatie of vervanging van velden gebeurt gemiddeld eens in de tien à vijftien jaar, waardoor het goed kan zijn dat binnen de termijn van een clubbestuur gerenoveerde of nieuwe velden niet aan de orde zijn. Maar korfbalvelden in Nederland zijn officieel gecertificeerde sportvloeren, dus is het wél tijd voor nieuwe velden, dan moeten deze op de juiste wijze geregistreerd en gekeurd worden. Alleen dan is vastgesteld dat de velden voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen.

Dit biedt ook meer zekerheid voor de toch vaak grote investeringen en het belangrijkste kapitaal van je vereniging; de korfbalvelden. Doe je dit niet, dan mogen er op de velden officieel geen competities worden gespeeld en dat wil je natuurlijk vermijden. Bovendien loop je als vereniging bij een ongeval op een niet-gecertificeerd veld een zeker aansprakelijkheidsrisico. Als korfbalvereniging heb je immers onder meer de plicht zorg te dragen voor goede, veilige velden. Met de certificering voldoe je aan die plicht. Bovendien dient registratie en keuring een tweeledig doel. Het is voor jouw club noodzakelijk en tegelijkertijd draag je bij aan het goed functioneren van het hele kwaliteitszorgsysteem van sportaccommodaties in Nederland.  

Het proces doorlopen
Het nieuwe systeem van registratie en beoordeling is sinds 6 maart 2017 officieel ‘live’. Op de nieuwe website sportvloeren.sport.nl, waar ook de volledige en geactualiseerde sportvloerenlijst te vinden is, kun je het gehele beoordelings- en registratiesysteem inzien. Je vindt het systeem op de website onder het tabblad ‘Sportvloeren in Nederland’. Je kunt het registratieproces, dat 300 euro per korfbalveld kost onder de noemer bijdrage Kwaliteitszorgsysteem, doorlopen zodra definitief besloten is dat een bedrijf korfbalvelden gaat aanleggen, vernieuwen of renoveren. Het proces begint met het aanmaken van een Sportvloeren-account, het invullen van de gegevens van de club, de details van het specifieke project, de partij die de feitelijke keuring gaat uitvoeren, etc. Vervolgens zal de betreffende keuringsinstantie de registratie en het verdere proces overnemen. Let er wel op dat het proces pas een vervolg krijgt na betaling van de bijdrage Kwaliteitszorgsysteem. Welke stappen je vanaf dat moment exact doorloopt, is te vinden in het PDF-document Registratie- en beoordelingsproces.

Het nieuwe systeem is direct gekoppeld aan de Sportvloerenlijst zelf, waardoor met volledige registratie ook altijd aan alle, op basis van de Sportvloerenlijst gestelde eisen wordt voldaan. In een nieuwsbericht van maart 2017 op de nieuwe website staan alle voordelen van het nieuwe systeem nog eens op een rij.

Procedurehandboek
Tenslotte is er nog het Procedurehandboek Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties. In de herziene editie van dit handboek zijn alle procedurele zaken omtrent het kwaliteitszorgsysteem verzameld. Hierin zijn zaken zoals de betrokken partijen, de verhoudingen tussen de partijen, de wijze van samenwerken en de gerelateerde afspraken terug te vinden. Ben je onzeker over een stap of een verplichting, sla dan vooral het handboek erop na. Ook daarna is het natuurlijk mogelijk dat je nog onbeantwoorde vragen hebt. Zoek dan vooral contact met de Projectleider Accommodatie: jan-tonny.visser@knkv.nl of stuur een mail naar NOC*NSF Sportvloerenlijst via (accommodatiezaken@nocnsf.nl). 

Foto DOS Nijeveen: Winanda van Zwamen, Korfbalfoto.nl