Tuchtuitspraken 13 - 2017

Deze publicatie is geplaatst op vrijdag 8 december 2017 om 14.00 uur en blijft in ieder geval op deze site staan tot vrijdag 15 december 2017. Tussentijds worden geen wijzigingen of aanvullingen aangebracht. In het geval de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie na deze publicatie een voorlopige straf oplegt conform het bepaalde in artikel 24-5 TR, gaat deze voorlopige uitsluiting onmiddellijk in.

Deze publicatie bevat straffen opgelegd naar aanleiding van een herhaalde boeking (formele waarschuwing), wegzending of aangifte bij de tuchtcommissie. Op deze publicatie kunnen derden zich niet beroepen.

Tenzij anders vermeld is de dag van publicatie de ingangsdatum van de opgelegde straf. Uitsluitingen eindigen op zondag om 24.00 uur wanneer de ploeg waarin de gestrafte uitkwam haar laatste wedstrijd van de uitsluiting op zaterdag of zondag speelt of op de dag van de wedstrijd om 24.00 uur in het geval deze ploeg de laatste wedstrijd van de uitsluiting op een andere dag speelt. Gedurende de uitsluiting is de gestrafte niet gerechtigd voor enige andere ploeg van zijn vereniging uit te komen.

Behalve deze publicatie van de straf ontvangt de vereniging van de gestrafte een bevestiging per e-mail. Voorts ontvangen de gestrafte of zijn raadsman, zijn vereniging en de scheidsrechter een schriftelijke uitspraak. Voor de aanvang van de beroepstermijn is de dagtekening van de schriftelijke uitspraak bepalend. Voor de voorwaarden en geldigheid van door verenigingen opgelegde straffen verwijzen we naar de alinea 'Straffen opgelegd door verenigingen' onder Competitie> Tucht- en Beroepszaken>kaarten, tuchtzaken en straffen.

Tuchtuitspraken 13 - 8 december 2017

Naam Relatienr. Vereniging Strafcode
    (bij wegzending)
Gestraft als Competitie Aantal weds. Uitsluiting Ingangsdatum
Barendregt,R  NJD05S8 Sperwers   Speler Competitie (zaal) 1  08-12-2017
Boekhout,P NFL30Y0 NIO 2B7 Coach   4  17-11-2017
Doves,D  NDZ92S4 KZ/Hiltex   Speler Competitie (zaal) 1  08-12-2017
Frieswijk,A  NDD69Z7 SCO   Coach Competitie (zaal) 1  08-12-2017
Groot Hulze,M.  NGN81B6 Dalto/Klaverblad Verzekeringen   Speler Competitie (zaal) 1  08-12-2017
Jongma,T.B  NHR31C9 Unitas/Perspectief   Speler Competitie (zaal) 1  08-12-2017
Krikken,K.E.W.  NJS15J5 ZKC '19   Speler Competitie (zaal) 1  08-12-2017
Lap,S.  NHC22P3 OWK   Speler Competitie (zaal) 1  08-12-2017
Regelink,R NFW47F4 Oranje Nassau 1A4 Speler   1  08-12-2017
Tiersma,G  NDD54R1 SIM   Speler Competitie (zaal) 1  08-12-2017
Timmerman,I NHL31K9 EKVA 1A4 Speler   1  08-12-2017
Veenstra,P  NGY09Y2 Wêz Handich   Speler Competitie (zaal) 1  08-12-2017


Overzicht Tuchtuitspraken:
Tuchtuitspraken 1
Tuchtuitspraken 2
Tuchtuitspraken 3
Tuchtuitspraken 4
Tuchtuitspraken 5
Tuchtuitspraken 6
Tuchtuitspraken 7
Tuchtuitspraken 8
Tuchtuitspraken 9
Tuchtuitspraken 10
Tuchtuitspraken 11
Tuchtuitspraken 12