Tuchtuitspraken 10 - 2017

Deze publicatie is geplaatst op vrijdag 17 november 2017 om 14.00 uur en blijft in ieder geval op deze site staan tot vrijdag 24 november 2017. Tussentijds worden geen wijzigingen of aanvullingen aangebracht. In het geval de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie na deze publicatie een voorlopige straf oplegt conform het bepaalde in artikel 24-5 TR, gaat deze voorlopige uitsluiting onmiddellijk in.

Deze publicatie bevat straffen opgelegd naar aanleiding van een herhaalde boeking (formele waarschuwing), wegzending of aangifte bij de tuchtcommissie. Op deze publicatie kunnen derden zich niet beroepen.

Tenzij anders vermeld is de dag van publicatie de ingangsdatum van de opgelegde straf. Uitsluitingen eindigen op zondag om 24.00 uur wanneer de ploeg waarin de gestrafte uitkwam haar laatste wedstrijd van de uitsluiting op zaterdag of zondag speelt of op de dag van de wedstrijd om 24.00 uur in het geval deze ploeg de laatste wedstrijd van de uitsluiting op een andere dag speelt. Gedurende de uitsluiting is de gestrafte niet gerechtigd voor enige andere ploeg van zijn vereniging uit te komen.

Behalve deze publicatie van de straf ontvangt de vereniging van de gestrafte een bevestiging per e-mail. Voorts ontvangen de gestrafte of zijn raadsman, zijn vereniging en de scheidsrechter een schriftelijke uitspraak. Voor de aanvang van de beroepstermijn is de dagtekening van de schriftelijke uitspraak bepalend. Voor de voorwaarden en geldigheid van door verenigingen opgelegde straffen verwijzen we naar de alinea 'Straffen opgelegd door verenigingen' onder Competitie> Tucht- en Beroepszaken>kaarten, tuchtzaken en straffen.

Tuchtuitspraken 10 - 17 november 2017

Naam Relatienr. Vereniging Strafcode
    (bij wegzending)
Gestraft als Competitie Aantal weds. Uitsluiting Ingangsdatum
Anholts,D  NHM55R1 TOP/SolarCompleet   Speler Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Boekhout,P NFL30Y0 NIO   Coach   Voorlopig  17-11-2017
Brugman,M T  NGV04V3 BEP   Speler Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Crum,B W J  NFC80J1 DVO/Accountor   Coach Competitie (zaal) 2  17-11-2017
Ephraim,N.  NKH80Z3 HKV/Ons Eibernest   Speler Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Goolen,D J van NDS14Y5 NQL   Coach Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Graaf,S. de NFT02Y9 Albatros   Coach Competitie (zaal) 2  17-11-2017
Hereijgers,T  NGM12G8 KVS/Maritiem   Coach Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Hoogendoorn,T  NHD38P7 Luno   Speler Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Jong,F. de NJN20S3 KVA   Speler Competitie (zaal) 3  17-11-2017
Kroon,L.  NHM69D0 Blauw-Wit (A)   Speler Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Ling,J.  NKQ47Y6 Die Haghe   Coach Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Meeberg,D v.d. NGQ14X7 Dubbel Zes   Speler Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Plas,J. van der NKY96R7 HKV/Ons Eibernest   Speler Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Punt,K  NFK70W5 Nieuwerkerk   Speler Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Roest,B. van der NFG59L1 Rheko   Coach Competitie (zaal) 1  17-11-2017
Tolsma,P NGZ16R0 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard   Coach Competitie (veld) 2  15-11-2017
Verbeek,Y NKS24M5 Oranje Wit (D) 1B8 Speler   2 w.v. 1 vw  17-11-2017
Zeijl,D. van NHF57S7 Sperwers   Speler Competitie (zaal) 2  17-11-2017


Overzicht Tuchtuitspraken:
Tuchtuitspraken 1
Tuchtuitspraken 2
Tuchtuitspraken 3
Tuchtuitspraken 4
Tuchtuitspraken 5
Tuchtuitspraken 6
Tuchtuitspraken 7
Tuchtuitspraken 8
Tuchtuitspraken 9