Tuchtuitspraken 1 - 2017

Deze publicatie is geplaatst op vrijdag 8 september 2017 om 14.00 uur en blijft in ieder geval op deze site staan tot vrijdag 15 september 2017. Tussentijds worden geen wijzigingen of aanvullingen aangebracht. In het geval de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie na deze publicatie een voorlopige straf oplegt conform het bepaalde in artikel 24-5 TR, gaat deze voorlopige uitsluiting onmiddellijk in.

Deze publicatie bevat straffen opgelegd naar aanleiding van een herhaalde boeking (formele waarschuwing), wegzending of aangifte bij de tuchtcommissie. Op deze publicatie kunnen derden zich niet beroepen.

Tenzij anders vermeld is de dag van publicatie de ingangsdatum van de opgelegde straf. Uitsluitingen eindigen op zondag om 24.00 uur wanneer de ploeg waarin de gestrafte uitkwam haar laatste wedstrijd van de uitsluiting op zaterdag of zondag speelt of op de dag van de wedstrijd om 24.00 uur in het geval deze ploeg de laatste wedstrijd van de uitsluiting op een andere dag speelt. Gedurende de uitsluiting is de gestrafte niet gerechtigd voor enige andere ploeg van zijn vereniging uit te komen.

Behalve deze publicatie van de straf ontvangt de vereniging van de gestrafte een bevestiging per e-mail. Voorts ontvangen de gestrafte of zijn raadsman, zijn vereniging en de scheidsrechter een schriftelijke uitspraak. Voor de aanvang van de beroepstermijn is de dagtekening van de schriftelijke uitspraak bepalend. Voor de voorwaarden en geldigheid van door verenigingen opgelegde straffen verwijzen we naar de alinea 'Straffen opgelegd door verenigingen' onder Competitie> Tucht- en Beroepszaken>kaarten, tuchtzaken en straffen.

Tuchtuitspraken 1 - 8 september 2017

Naam Relatienr. Vereniging Strafcode
(bij wegzending)
Gestraft als Competitie Aantal weds. Uitsluiting Ingangsdatum
Brenk,L van NHN00L0 Tempo 1A4 Speler   1  08-09-2017
Doorn,R van NGX64Z3 Animo   Speler Competitie (veld) 2  08-09-2017
Arendse,A.  NHP28G1 Fortissimo   Coach Competitie (veld) 2  08-09-2017
Rijke,M.W  NGD58W9 Fortissimo   Speler Competitie (veld) 1  08-09-2017
Swikker,J.  NJZ08W7 HKV/Ons Eibernest   Speler Competitie (veld) 1  08-09-2017
Beijeman,D  NGQ80H8 SDO/BlijWerkt   Speler Competitie (veld) 2  08-09-2017
Gerritsen,J E A  NGM52Q8 Tweemaal Zes   Speler Competitie (veld) 1  08-09-2017
Verhoef,K  NFK52D8 WION   Speler Competitie (veld) 1  08-09-2017