Competitieschema

Bekijk hier het competitieschema 2017-2018.

Op 27/11 is het competitieschema gewijzigd door de live-uitzending van de finale van de Korfbal League (meer informatie).

Toelichting op competitieschema:

De basis voor het competitieschema bestaat uit een aantal vaste factoren:

  • Internationale speelkalender en de daaruit voortvloeiende programma’s voor de nationale teams
  • Adviesdata van schoolvakanties vanuit de overheid
  • Feestdagen, en hieraan gekoppelde activiteiten
  • Beperking van beschikbaarheid van accommodaties waar gebruik van gemaakt wordt bij finales

Rekening houdend met bovengenoemde factoren wordt er samen met diverse KNKV-geledingen, zoals o.a. topsport, evenementen, dameskorfbal en arbitrage, een zo ideaal mogelijke planning samengesteld. Tevens worden de diverse geluiden vanuit het land meegenomen die door het jaar binnen komen bij het KNKV.

In het competitieschema zit een samenhang voor teams in diverse klassen zodat er zoveel mogelijk gewenste koppelingen ontstaan. Zoals wellicht begrijpelijk kan niet iedere individuele wens worden gehonoreerd of ingepast.

Net als voorgaande jaren kan de regio, die in de zomermaanden als laatste vakantie heeft , uitstel krijgen. In dit geval is dat vakantieregio Noord. Wellicht ten overvloede willen wij nog vermelden dat er enkel maar op een wijze vrijstelling kan worden aangevraagd worden. Hiervoor dient u uiterlijk voor 15 mei 2017 uw aanvraag in te dienen middels de opgave formulieren voor de competitie 2017-2018. Overigens dienen deze opgaveformulieren ook uiterlijk 15 mei 2017 bij het KNKV binnen te zijn. Aanvragen die na 15 mei 2017 bij het KNKV binnen komen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Met deze toelichting willen wij u iets meer informatie geven over hoe een complex geheel als het competitieschema tot stand komt.

Voor vragen over competitie gerelateerde zaken kunt u zoals altijd contact opnemen met het KNKV via competitie@knkv.nl.