Verbeteringen teksten wijzigingen spelregels dd 1 september 2017

23 Nov 2017
Per 1 september 2017 is een aantal spelregels gewijzigd. Verenigingen en arbitrageofficials zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Tevens zijn de wijzigingen op de KNKV-site gepubliceerd. Gebleken is dat de tekst van deze wijzigingen op onderdelen niet geheel juist is. De (nieuwe) Werkgroep Spelregels heeft de teksten waar nodig aangepast.

De verenigingen en de arbitrageofficials worden per mail geïnformeerd over de correcties. Tevens zijn de aanpassingen op de KNKV-site geplaatst. Ze zijn te vinden op: http://www.knkv.nl/competitie/regelgeving/spelregels/ > aanpassingen spelregelteksten 1 september 2017. Genoemde brief aan de verenigingen en de arbitrageofficials staat daar ook.

Voor alle duidelijkheid: inhoudelijk verandert er niets.

De aanpassingen worden binnenkort verwerkt in het digitale spelregelboekje; het resultaat wordt daarna op de KNKV-site geplaatst.Terug naar overzicht