Hoe werkt het wisselen in verschillende klassen?

25 Okt 2017

Voor senioren en jeugd in het topkorfbal en het wedstrijdkorfbal en voor senioren en jeugd in het breedtekorfbal gelden verschillende regels ten aanzien van het maximum-aantal wissels en het aantal keren, dat een vervangen speler weer terug mag worden gewisseld. 

Per klasse op een rijtje gezet:

1. top- en wedstrijdkorfbal senioren: max. 8 wissels; een speler mag onbeperkt teruggewisseld worden binnen genoemd maximum van acht; niet direct terug; Bestuursbesluit Spelersvervangingen in het top- en wedstrijdkorfbal;

2. breedtekorfbal senioren. Vindplaats: artikel 29-3 RvW;  aantal wissel onbeperkt; een speler mag 1 x teruggewisseld worden; niet direct terug.

3. jeugdkorfbal, geregeld in het Bestuursbesluit Jeugdkorfbal.

a. jeugd in top- en wedstrijdkorfbal: als 1.

b. jeugd in breedtekorfbal, 2 vakken: aantal wissels onbeperkt; een speler mag 1 x teruggewisseld worden; niet direct terug.

c. jeugd in het breedtekorfbal, 4 Korfbal: aantal wissels onbeperkt; terugwisselen: onbeperkt.Terug naar overzicht