Maatschappelijke stage

Vrijwilligerstekort? Te weinig mensen moeten teveel doen? Herkenbaar? Ook bij uw club? Waarschijnlijk wel. De maatschappelijke stage is een kans om iets aan de problematiek te doen.

Wat is een maatschappelijke stage?
Maatschappelijke stage is een initiatief vanuit de overheid. Leerlingen van het Voortgezet Onderwijs (VO) zijn de komende jaren verplicht om vrijwilligerswerk te verrichten gedurende hun schoolloopbaan. De stage kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Naast maatschappelijk bewustzijn en het doen van vrijwilligerstaken draagt het bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

Voor de sportclubs een kans om jeugd meer te betrekken bij vrijwilligerswerk. Tenslotte heeft bijna elke sportclub leerlingen uit het VO. Zij worden verplicht de maatschappelijke stages uit te voeren. En waarom dan niet bij uw club?

Wat levert het de club op?
Met een vergrijzend bestand van vrijwilligers is het voor organisaties belangrijk dat ze zich richten op de jonge vrijwilliger. Jongeren van nu zijn immers vrijwilligers van de toekomst!

Een belangrijke vraag voor organisaties in dit kader: “Hoe kun je jonge vrijwilligers werven en behouden voor je organisatie?” Allereerst kun je door middel van een maatschappelijke stage jongeren bekend maken met vrijwilligerswerk. Vervolgens krijgen jongeren een beter beeld van wat vrijwilligerswerk is en het belang daarvan. Uit ervaring is al gebleken dat jongeren daardoor vrijwilligerswerk blijven doen. Verder is het voordeel dat, door de stage een aantal (kleine en grote) vrijwilligerstaken ingevuld kunnen worden.

Het allerbelangrijkste voordeel kwam naar voren tijdens gesprekken met Marknesse en Emmeloord, clubs die al ervaring hebben met maatschappelijke stages:
“We doen iets voor onze eigen, in dit geval, jeugdleden en dat stellen ze zeer op prijs. Je zou het klantenbinding kunnen noemen. Ook leerlingen van 13/14 jaar doen hieraan mee, tot tevredenheid van ons en van henzelf. De vereniging zou ze nog niet gevraagd hebben, maar door de maatschappelijke stage worden ze eerder ingezet. En wij hebben daar echt voordeel van.”

“De leden die maatschappelijke stages moeten doen komen zelf vragen of er een mogelijkheid is. Ze komen ook zelf met voorstellen hoe ze het kunnen invullen. Dat is positief”.

Wat houdt een maatschappelijke stage in?
Verspreid over de periode van het VO moeten leerlingen in totaal 72 uur besteden aan maatschappelijke stages. De stage kan uitgevoerd worden op verschillende terreinen. In de zorg, bij welzijn, cultuur, milieu, maar ook bij de sport. Nadrukkelijk moet gesteld worden dat de maatschappelijke stage niet in de plaats komt van de ‘beroepsgerichte stage’.

Heel veel klussen bij een korfbalvereniging zijn geschikt voor een maatschappelijke stage. De stage kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Sommige scholen kiezen voor een uitvoering in de vorm van een projectweek, maar er zijn ook mogelijkheden om de stage over een langere periode uit te smeren. In overleg met de stagebegeleider van school en jongeren is er veel mogelijk.

Wat doet de club?
In de kern van de zaak wordt er gevraagd om begeleiding van de leerling. Afhankelijk van de taak die de leerling uitvoert en het niveau van de leerling wordt de begeleiding bepaald. Vanuit de school wordt aangegeven wat er van de begeleiders wordt verwacht. Dat is in het algemeen redelijk beperkt. Zorg wel altijd dat er één aanspreekpunt is.

Hoewel het lijkt alsof er een heel traject moet worden doorlopen door de club, leert de ervaring dat het simpel is in zijn opzet en uitvoering. Vanuit de school of de organisatie die de leerling aan een stageplek helpt, zal aangegeven worden wat er verwacht wordt van de club.
Gewoon doen, maar wel eerst even bedenken waarom je het doet, hoe je het organiseert.
In het kort de belangrijkste punten:

 • wat wil je als vereniging met maatschappelijke stages;
 • maak goede afspraken met de verschillende organisaties en de stagiaire;
 • ga uit van de vraag van de stagiaire, want die moet het naar de zin hebben;
 • zorg voor begeleiding (dat kost uiteraard enige tijd, maar levert ook tijdwinst op);
 • zorg voor een leuke en enthousiaste omgeving.


Hoe komt de club aan stagiairs?
Bijna elke korfbalclub heeft wel leerlingen uit het voortgezet onderwijs als lid. Maak het bij hen bekend dat zij ook bij uw club hun maatschappelijke stage kunnen vervullen. Vaak zullen de leerlingen vervolgens zelf wel voor de benodigde contacten zorgen.

U kunt ook stagiairs van buiten de club een plek bieden. In het land worden veel maatschappelijke stages geregeld via zogenaamde ‘vrijwilligerscentrales’ en via sportraden en sportservicepunten. Bij de vrijwilligerscentrales is veelal onbekend dat ook sportclubs stageplaatsen te bieden hebben. Leg contact met de instanties en geef aan wat u potentiële stagiairs te bieden heeft.

Welke taken komen in aanmerking?
Welke taken in aanmerking komen is voor een deel afhankelijk van de opzet en uitvoering van de maatschappelijke stage door de school. Bij een stage van één week (aansluitende dagen) zal de taak anders zijn dan bij een stage die verspreid is over meerdere weken. Ook een stage overdag zal tot andere taken leiden dan bij een stage in de avonduren. Ook hier zijn tal van varianten denkbaar.

Bij het invullen van de taken is het verstandig rekening te houden met wat de leerling wil. Ook zal de opleiding van de leerling een rol spelen. Een leerling van het VMBO zal mogelijk andere interesses hebben dan een leerling van het VWO. Daarom, betrek vooral de leerling zelf bij de keuze.

Hieronder een opsomming van de stage mogelijkheden:

 • assisteren bij trainingen en/of wedstrijden;
 • assisteren bij organisatie evenementen;
 • jeugd technische commissie;
 • fluiten van wedstrijden;
 • schoonmaken clubhuis;
 • werkzaamheden voor de kantine, helpen in de kantine;
 • onderhoud materiaal, kantine;
 • aandeel in het clubblad;
 • website, pr, fotograaf voor de site;
 • diensten op wedstrijddagen, bijv. ontvangst scheidsrechters, velddienst;
 • meewerken, meedenken in commissies (lid jeugdbestuur);
 • deelnemen aan ledenwerfacties;
 • kampcommissie;
 • deelnemen aan inzamelingsacties;
 • lotenverkoop;
 • jurylid voor bijv. verkiezing sportiefste ploeg van het jaar.


Wilt u meer weten?
Op http://www.maatschappelijkestage.nl/ worden alle facetten van maatschappelijke stages besproken. U kunt uw vragen ook richten aan het KNKV. Zij kennen de ervaringen van de clubs en kunnen u tips geven.