Masterplan Arbitrage

Fluiten is leuk, fluiten is attractief en fluiten is sport!

Met deze slogan zet het KNKV de arbitrage in de etalage van het verbond. Hiermee wordt aangesloten bij een sportbreed initiatief, waarbij 14 grote sportbonden onder de paraplu van NOC*NSF tal van activiteiten ontwikkelen.

KNKV Masterplan Arbitrage
Het KNKV heeft naar aanleiding daarvan een specifiek Masterplan Arbitrage voor de korfbalsport opgesteld. Klik hier voor de laatste versie, waarin o.a. de doelstellingen en belangrijkste middelen zijn terug te vinden die het KNKV hiervoor heeft geformuleerd.


Pijlers
Het Masterplan Arbitrage rust op een aantal pijlers, te weten:

- Behoud en doorstroming
- Klimaat en imago
- Kwaliteit en opleiding
- Organisatie
- Werving

Per pijler zijn er inmiddels diverse handvatten gemaakt om bij te dragen aan het succes aan het Masterplan Arbitrage. Kies in het menu de betreffende pijler voor meer informatie.