Jeugdscheidsrechter EF - BCD

Doel
Op elk niveau wil het KNKV scheidsrechters hebben die kwaliteit leveren. Dus ook bij jeugdwedstrijden.
De opleiding tot Jeugdscheidsrechter EF of BCD geeft de deelnemers inzicht in de toepassing van de spelregels voor jeugdploegen van 6 tot en met 15 jaar en bereidt de deelnemers voor op hun taak leiding te geven bij korfbalwedstrijden in deze leeftijdscategorieën (in het breedtekorfbal).

Opleidingsduur
De cursisten starten na het bijwonen van de (verplichte) startersbijeenkomst.
De cursisten fluiten, onder begeleiding van een verenigingsbegeleider, zoveel jeugdwedstrijden (breedtekorfbal) als nodig zijn om de Proeve van Bekwaamheid met goed gevolg te kunnen afleggen.

Toelatingseisen
-
Voor het leiden van wedstrijden in het breedtekorfbal dient het spelregelbewijs te zijn behaald;
- De minimumleeftijd voor deelname aan de Proeve van Bekwaamheid module EF is vijftien jaar;
- De minimumleeftijd voor deelname aan de proeve van Bekwaamheid module BCD is zestien jaar.

Inhoud
-
De toepassing van de spelregels bij de boven omschreven categorie wedstrijden;
- Bestuursbesluit jeugdkorfbal;
- Elementen die te maken hebben met sportief gedrag zoals deze worden behandeld in de boekjes van het  Fair Play-project:
“Korfbal, speel het volgens de regels”;
- Het in praktijk leiding geven bij korfbalwedstrijden. 

Lesmateriaal
Cursusmap Jeugdscheidsrechter EF / BCD.

Proeve van Bekwaamheid + Certificaat
Let op: de aanvraag voor een PVB (Proeve van Bekwaamheid) dient binnen één jaar na aanmelding te geschieden!

Als cursist en verenigingsbegeleider denken dat het niveau voldoende is, vraagt de cursist een zogenaamde Proeve van Bekwaamheid (PVB) aan bij de Districts Werkgroep Opleidingen. De cursist dient, voorafgaand aan de PVB, een portfolio in te leveren bij de DWO.

De PVB bestaat uit het fluiten van één of twee halve wedstrijden in competitieverband bij de E- of F-jeugd om het certificaat verenigingsjeugdscheidsrechter EF te kunnen halen. Of het fluiten van één of twee halve wedstrijden in competitieverband bij de B-, C- of D-jeugd om het certificaat verenigingsjeugdscheidsrechter BCD te kunnen halen. De PvB  bestaat uit één of twee halve wedstrijden, afhankelijk van het resultaat van de eerste wedstrijd. Na de eerste halve wedstrijd wordt een beoordeling vastgesteld door de examinator aan de hand van duidelijk vastgelegde criteria. Als voor het eerste deel alle onderdelen voldoende zijn, is de kandidaat geslaagd en hoeft er geen tweede examen af genomen te worden. Als voor het eerste deel vier of meer onderdelen onvoldoende zijn, dan is de kandidaat gezakt.

Als voor het eerste deel één, twee of drie onderdelen onvoldoende zijn worden er door de examinator in overleg met de kandidaat, leerpunten geformuleerd, waar de kandidaat aan moet werken. Daarbij kan vastgelegd worden dat de tweede ronde niet eerder mag plaats vinden dan een bepaalde datum om zo meer ervaring op te kunnen doen. De opgestelde leerpunten gaan naar de vereniging en naar het KNKV. Bij de organisatie van het tweede examen (=herkansing)  (al dan niet door de zelfde examinator) zijn de aanbevelingen bij de betreffende examinator bekend. Voor het tweede examen is een kandidaat geslaagd als alle onderdelen voldoende zijn. In alle andere situaties is een kandidaat gezakt. Kandidaten die voor het tweede examen zakken, dienen indien gewenst en aanbevolen het gehele traject opnieuw te volgen.

Degenen die het praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen het certificaat Jeugdscheidsrechter EF of het certificaat Jeugdscheidsrechter BCD.

Vervolg
De gediplomeerde jeugdscheidsrechter, in het bezit van Basisopleiding A, kan zich aanmelden voor de Basisopleiding B. De gediplomeerde jeugdscheidsrechter, in het bezit van Basisopleiding B, kan zich aanmelden voor de opleiding Verenigingsscheidsrechter of KNKV-scheidsrechter. 

Kosten
Per deelnemer EF € 45,-
Per deelnemer BCD € 45,-

 

Aanmelden + betalen 
Voor u naar de pagina gaat om aan te melden, lees eerst de procedure op de pagina aanmelden + betalen.

Klik voor E/F hier en voor B/C/D hier om u aan te melden indien u bekend bent met de procedure.Cursistenmap opleiding Jeugdscheidsrechter BCD/EF 
PVB-protocol opleiding Jeugdscheidsrechter
Begeleidingsformulier_beginnend_scheidsrechter1.doc
Looplijnen Jeugdscheidsrechter