Meer vrouwelijke bondsscheidsrechters in de sport

#zijfluittop
Bij veel sporten is de verhouding man/vrouw bij de arbitrage geen afspiegeling van de man/vrouw-verdeling bij de (volwassen) sporters. Dit zien wij bij het korfbal ook terug.
Een goede  reden om  aan te haken bij de gezamenlijke campagne ‘Meer vrouwelijke bondsscheidsrechters in de sport’, waar in totaal 7 bonden, KNVB, KNHB, NBB, KNZB, NHV, Nevobo, KNKV,  bij aangesloten zijn. 

  • KNKV bondsscheidsrechters per 1 januari 2018 opgesplitst in totaal, dames en heren en gemengd en dames korfbal: 
 

Totaal

Dames

Heren

% Dames

Aantal SR

870

107

763

12,3 %

Dames

116

87

29

75 %

Gemengd

754

20

734

2,7 %


In de eerste helft van 2017 is vanuit NOC*NSF in zeven sporten onderzoek gedaan naar vrouwelijke bondsscheidsrechters, waaronder korfbal. Eén van de opvallendste uitkomsten is dat de doorstroom van verenigings- naar bondsarbitrage een gemeenschappelijk probleem is. Uit het onderzoek blijkt ook wat de achterliggende belemmeringen zijn rondom de doorstroom en juist deze belemmeringen bieden voldoende aanknopingspunten voor een gezamenlijk plan.

Wanneer meer vrouwen wedstrijden gaan fluiten, is de verwachting dat het aanbod van scheidsrechters over de hele linie toeneemt. In eerste instantie puur getalsmatig door een grotere instroom, maar ook omdat dit aanstekelijk kan werken voor andere vrouwen die zich vervolgens aanmelden. Meer vrouwen als scheidsrechter brengt een andere dimensie met zich mee en dit zal de uitstraling van de sport ten goede komen. 

Wat houdt de campagne in en hoe sluiten we daar op aan?
De campagne heeft als doel ‘het verkrijgen van meer vrouwelijke bondsscheidsrechters in de sport’ met daarin een aantal uitgangspunten die daar toe moeten leiden: 

  • Aantrekkingskracht voor meer vrouwelijke scheidsrechters
  • Meer vrouwelijke rolmodellen zorgen voor groeiende aanwas
  • Meer diversiteit m/v in de bondsarbitrage om een betere afspiegeling te creëren in de sport
  • Waarborging kwaliteit vrouwelijke bondsscheidsrechters

Binnen het KNKV willen we naar een verdubbeling van het aantal vrouwelijke scheidsrechters bij het gemengde korfbal en een stijging van 20% van het aantal vrouwelijke scheidsrechters bij dames korfbal.
In 2023 moet 20% van het totaal aantal scheidsrechters vrouwelijk zijn. 

Uit de Kick-offbijeenkomst  van de campagne, waar Sandra Smits (De Peelkorf) en Marian Swaans (NeCa) namens het KNKV bij waren zijn twee hoofdpunten gekomen waarmee de campagne in 2018 van start gaat;

  • omgaan met weerstand/weerbaarheid
  • een kledinglijn voor vrouwen

In 2018 vinden gezamenlijke met andere bonden inspiratie bijeenkomsten plaats voor vrouwelijke scheidsrechters. Hier kunnen vrouwelijke scheidsrechters ook kennis ophalen bij vrouwelijke scheidsrechters van andere bonden. Wat ervaren zij, hoe pakken zij zaken aan? Naast deze bijeenkomsten zet de campagne in op het inspireren van vrouwelijke scheidsrechters door onder anderen de inzet van rolmodellen. Mireille van Zoggel-Foolen (KVS '17) is vanuit het KNKV rolmodel.

Voor jou als vrouwelijke korfbalscheidsrechter
Het KNKV sluit daarop aan met KNKV-bijeenkomsten die ingaan op de campagne ‘meer vrouwelijke bondsscheidsrechters in de sport’ maar dan gericht op korfbal. Vanuit deze bijeenkomsten gaan we samen aan de slag met de ontwikkeling van onze vrouwelijke scheidsrechters. Onder anderen door het ontwikkelen van een cursus ‘Omgaan met weerstand’ en het optimaliseren van de begeleiding van de scheidsrechters in dit traject. 

Heb je vragen over deze campagne en het KNKV traject hierin neem dan contact op met Moniek Voermans

Wil je graag scheidsrechter worden? Wil je je (verder) ontwikkelen als scheidsrechter? zoek je een opleiding binnen de arbitrage? Onder opleidingen vind je alles over onze mogelijkheden.

Meer vrouwelijke scheidsrechters kan ook goed een onderdeel zijn van het arbitragebeleid binnen de vereniging, bijvoorbeeld door het werven van vrouwelijke scheidsrechters op te nemen in het arbitrageplan. Met een goed arbitrageplan is jouw vereniging arbitrageproof.