Rompregeling arbitrage

Hier vindt u informatie met betrekking tot het wijzigen van de Rompregeling Arbitrage voor verenigingen.

Uitwerking rompregeling arbitrage 2017-2018

Stand van zaken veldcompetitie (laatste update zichtbaar in bestand)

Stand van zaken zaalcompetitie (laatste update zichtbaar in bestand)

Uitwerking rompregeling arbitrage 2016-2017

Stand van zaken veldcompetitie 

Stand van zaken zaalcompetitie 

Uitwerking rompregeling arbitrage 2015-2016

Stand van zaken veldcompetitie 

Stand van zaken zaalcompetitie

Uitwerking rompregeling arbitrage 2014-2015

Stand van zaken veldcompetitie 

Stand van zaken zaalcompetitie 

Uitwerking rompregeling arbitrage 2013-2014

Op de Bondsraad van 21 juni 2014 is besloten dat de toepassing voor de beoordelaarsregeling aangepast wordt van 1,3 naar 1,25. De bonus is vastgesteld op 8 rekeneenheden in plaats van 7 rekeneenheden. De malus is vastgesteld op 9 rekeneenheden in plaats van 10 rekeneenheden. 

Deze 3 mutaties zijn alledrie verwerkt per 24 juni in de overzichten op de site.

Stand van zaken veldcompetitie 

Stand van zaken zaalcompetitie 

Brief verenigingen

Uitwerking rompregeling arbitrage 2012-2013

Voor verenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband of met combinatieteams uitkomen in de competitie is het resultaat onder aan het overzicht terug te vinden.

Zaal

Het overzicht van de zaalcompetitie is afgerond. Alle gefloten wedstrijden zijn verwerkt evenals de beoordelingen en scheidsrechterexamens. Op 26 juni is er nog aanpassing geweest in de verplichting van verenigingen waarbij wedstrijden waar wel een assistent meegeteld is, en bij een thuiswedstrijd geen assistent geweest is. Deze wedstrijden (in overgangsklasse, reserve Korfbal League, reserve hoofdklasse en A-hoofdklasse) zijn in mindering gebracht op het aantal te fluiten wedstrijden.

Veld

Aangewezen wedstrijden bijgewerkt tot en met 23 juni 2013
Gefloten wedstrijden bijgewerkt tot en met 23 juni 2013
Beoordeelde wedstrijden bijgewerkt tot en met 23 juni 2013

Op 26 juni is bij de veldverplichting dezelfde correctie toegepast als in de zaal.

Op 11 september zijn de overzichten volledig afgerond.

Op 4 oktober is er een nieuwe versie geplaatst waarin alle reacties tussen 11 september en 3 oktober in zijn verwerkt. Deze versie wordt ook gebruikt voor de afrekening richting verenigingen.

Op 8 oktober zijn de facturen naar de verenigingen gezonden. Op 4 en 7 oktober is voor respectievelijk de veld- en zaalcompetitie de info over sportieve sancties naar de clubs gezonden.

Uitwerking rompregeling arbitrage 2011-2012

Op deze pagina vindt u de definitieve uitwerking van de rompregeling arbitrage over seizoen 2011-2012. Per vereniging zijn hier de eindresultaten in beeld gebracht. Voor verenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband is het resultaat onder aan terug te vinden.

De overzichten:

veld

zaal